Solceller

Det finns många olika saker att tänka på vid installation av solceller. Vilken solcellslösning ska man välja, finns rätt förutsättningar på platsen och vem ska utföra arbetet? 

Vi på Alf Näslunds Eltjänst hjälper dig hela vägen, från planering till färdig installation. Vi installerar endast CE-märkta produkter samt är registrerade hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstypen elproduktionsanläggningar, vilket är ett krav för att få installera solceller. 

Önskar du lagra överskottsenergin från din solcellsanläggning kan vi självklart hjälpa till med detta också. 

Grön teknik

Du har möjlighet att få skattereduktion för material och kostnad för arbete när du installerar grön teknik. Skatteavdraget är ett statligt stöd och innefattar bland annat installation av solceller samt installation av lagring av egenproducerad el. Avdraget görs direkt på fakturan, precis som för rut- och rotavdraget och betyder att du inte behöver ligga ute med pengar i onödan. 

Beroende på vilka andra avdrag du gjort samt hur mycket skatt du betalt in under året, totalt kan du få maximalt 50 000 kr i avdrag per år. Du har möjlighet att få reduktion på 50 procent av kostnader för en installation som lagrar egenproducerad el, exempelvis ett solcellsbatteri. För ett solcellssystem får du 15 procent skattereduktion för material och installation. 

Avdrag för grön teknik gäller inte företag och bostadsrättsföreningar men det finns istället möjlighet att söka ett solcellsstöd på 10 procent av kostnaden.