ROT-avdrag för elinstallationer

Som privatkund betalar du bara 70 procent av arbetskostnaden för elarbeten som utförs i bostaden. De arbeten som inkluderas är exempelvis indragning av el i nytt hus, byte av gamla elledningar samt reparation eller fasta installationer som innefattar el. Dessutom inkluderas arbetskostnad för nergrävning av el på tomten i rotavdraget.

 

Bor du i en bostadsrätt har du också rätt till avdrag för elarbeten, så som byte av elcentral, extra vägguttag med mera. Som privatperson är det enkelt att nyttja rotavdraget och vi tar självklart hand om kommunikationen med Skatteverket åt dig. Du slipper fylla i ansökan samt ligga ute med pengarna, låt oss ordna det! 

 

Tänk på att du måste bo och äga bostaden som arbetet utförs i samt att du maximalt kan få 50 000 kr/år i avdrag. Läs med på Skatteverket.