Elbilsladdare

Det blir allt vanligare att installera en egen laddbox till elbilen hemma. Vi på Alf Näslunds Eltjänst hjälper dig att hitta rätt modell för just din anläggnings förutsättningar och ser över eventuella behov av lastbalansering. 

Vi säljer och installerar de flesta förekommande märken på marknaden, till exempel Wallbox, Garo, Defa samt QT-system.  

Kontakta oss för en skräddarsydd och nyckelfärdig anläggning! 

Skattereduktion för grön teknik

Du kan få skattereduktion för material och kostnad för arbetet när du installerar grön teknik. Tidigare fanns ett statligt bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om men den ersätts nu av skattereduktion för grön el. Reduktionen innefattar bland annat installation av laddningspunkt till elfordon. 

Skattereduktion för grön teknik uppgår till högst 50 000 kr/person och år. Om du har möjlighet att få bidrag beror på vilka andra avdrag du gjort samt hur mycket skatt du betalt in under året. Du har möjlighet att få reduktion på 50 procent av kostnader för av material och arbete för laddningspunkt till elfordon.